img2

Mob :   7751863358
E-mail :   minister.tourismculture@gmail.com

  Shri Jyoti Prakash Panigrahi
  Hon'ble Minister,Tourism & Culture
  Secretariat, Odisha, Bhubaneswar
img2

Tel :   +91 674 2390005 (Off.)
Tel :   +91 674 2323171 (Off.)
Fax :   +91 674 2536619
E-mail :   secretary@odishatourism.gov.in

  Shri Surendra Kumar, IAS
  Principal Secretary
  Tourism Department
img2

Tel: +91 674 2432177 (Off.)
E-mail :   director@odishatourism.gov.in

Shri Sachin Ramchandra Jadhav, IAS
Director Tourism
img2

Fax :   +91 674 2430887
Mobile : 94392 63655
E-mail :   info@odishatourism.gov.in

  Abani Kanta Pattanaik, OAS
  Additional Secretary to Govt.
img2

Fax :   +91 674 2430887
Mobile : 94371 09443
E-mail :   info@odishatourism.gov.in

  Durga Prasad Mahapatra
  Additional Secretary
img2

Tel :   +91 674 (Off.)
Fax :   +91 674 2430887
Mobile :   9437252605
E-mail :   fa@odishatourism.gov.in

  Shri D. K. Jena, OFS
  FA-cum-Joint Secretary
img2

Tel :   +91 674 2432177 (Off.)
Fax :   +91 674 2430887
E-mail :   info@odishatourism.gov.in

  Smt. Puja Mishra, OAS
  Joint Secretary

Tel :   +91 674 2432177 (Off.)
Fax :   +91 674 2430887
E-mail :   info@odishatourism.gov.in

   Smt. Ellora Bharati Jena, OAS
  Joint Secretary
img2

Tel :   +91 674 2432177 (Off.)
Fax :   +91 674 2430887
Mobile :   7077748536
E-mail :   ad.tourism@odishatourism.gov.in

  Shri. Biswajit Routray
  Joint Director cum Deputy Secretary
img2

Mob :   9438362835
Tel : +91 674 2432675
E-mail :    info@odishatourism.gov.in

  Rina Rath
  Deputy Director
  Odisha Tourism, Bhubaneswar
img2

Mob :   9437482729
E-mail :   rkp9729@gmail.com
Assistant Director (Tourism) :   

  Dr. Ratikanta Pattanayak
  Assistant Director
  Tourism Department
img2

Tel :   +91 674 2432675(Off.)
Fax :   +91 674 2430887
Mobile :   9861373453
E-mail :   ad.statistics@odishatourism.gov.in

  Shri Pratapdev Raj
  Assistant Director (Statistics)
img2

Tel :   +91 674 2432675(Off.)
Fax :   +91 674 2430887
Mobile :   9437005531
E-mail :   ad.research@odishatourism.gov.in

  Shri Saroj Kumar Jena
  Assistant Director (Research)